Deprecated: Optional parameter $depth declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /homepages/12/d839504236/htdocs/corwenmuseum/wp-content/themes/sight/functions.php on line 39

Notice: Function register_sidebar was called incorrectly. No id was set in the arguments array for the "Site description" sidebar. Defaulting to "sidebar-1". Manually set the id to "sidebar-1" to silence this notice and keep existing sidebar content. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.2.0.) in /homepages/12/d839504236/htdocs/corwenmuseum/wp-includes/functions.php on line 5905

Notice: Function register_sidebar was called incorrectly. No id was set in the arguments array for the "Sidebar" sidebar. Defaulting to "sidebar-2". Manually set the id to "sidebar-2" to silence this notice and keep existing sidebar content. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.2.0.) in /homepages/12/d839504236/htdocs/corwenmuseum/wp-includes/functions.php on line 5905

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /homepages/12/d839504236/htdocs/corwenmuseum/wp-content/themes/sight/header.php on line 8
Amgueddfa Corwen Museum | Corwen Museum | Amgueddfa Corwen
Eisteddfod Powys Exhibition at Corwen Museum

Datganiad i'r Wasg 7 Mai 2023

Arddangosfa Eisteddfod Powys yn Amgueddfa Corwen

Mae Eisteddfod Powys yn dychwelyd i Edeyrnion a Phenllyn ym mis Hydref 2023 ac, i hyrwyddo hyn, ac i ddathlu’r berthynas wych sydd wedi bod rhwng Corwen ac Eisteddfod Powys, rydym wedi creu arddangosfa newydd yn adrodd y stori hon. Rydym yn ddiolchgar am arian more | mwy …

Our 2023 Season opens on Easter Saturday 8th April

Mae ein Tymor 2023 yn agor ar Ddydd Sadwrn y Pasg 8fed Ebrill

Mae’r Amgueddfa’n ail-agor ar ôl gwyliau’r gaeaf ar ddydd Sadwrn 8fed Ebrill (Dydd Sadwrn y Pasg) ac os ydych wedi bod o’r blaen fe sylwch ar rai newidiadau. Rydym wedi cadw’r arddangosfa boblogaidd ‘Llechi a Datblygiad Pentref Glyndyfrdwy’ am ail flwyddyn ac eleni mae gennym hefyd Sioe Bypedau Owain Glyndŵr more | mwy …

The Nant y Pandy Walk in Glyndyfrdwy


Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /homepages/12/d839504236/htdocs/corwenmuseum/wp-content/themes/sight/functions.php on line 737
more | mwy …
Our Outside Museum

Ein Amgueddfa Allanol

Dewch i weld ein harddangosfa newydd y tu allan ar wal Amgueddfa Corwen, gyda map a gwybodaeth am y lleoedd o ddiddordeb i’w gweld yn nhref hardd Corwen.

 

more | mwy …

Warning: Undefined variable $exl_postss in /homepages/12/d839504236/htdocs/corwenmuseum/wp-content/themes/sight/index.php on line 10
/homepages/12/d839504236/htdocs/corwenmuseum/wp-content/themes/sight/loop.php on line 3
list clear">
Find us on London Road, Corwen (A5) across from Corwen Manor (The Old Workhouse)

Fe ddewch o hyd i ni ar yr A5 ('London Road') yng Nghorwen, ar draws y ffordd i 'Corwen Manor' (yr hen dloty).

more | mwy …
Eisteddfod Powys Exhibition at Corwen Museum

Datganiad i'r Wasg 7 Mai 2023

Arddangosfa Eisteddfod Powys yn Amgueddfa Corwen

Mae Eisteddfod Powys yn dychwelyd i Edeyrnion a Phenllyn ym mis Hydref 2023 ac, i hyrwyddo hyn, ac i ddathlu’r berthynas wych sydd wedi bod rhwng Corwen ac Eisteddfod Powys, rydym wedi creu arddangosfa newydd yn adrodd y stori hon. Rydym yn ddiolchgar am arian more | mwy …

Our 2023 Season opens on Easter Saturday 8th April

Mae ein Tymor 2023 yn agor ar Ddydd Sadwrn y Pasg 8fed Ebrill

Mae’r Amgueddfa’n ail-agor ar ôl gwyliau’r gaeaf ar ddydd Sadwrn 8fed Ebrill (Dydd Sadwrn y Pasg) ac os ydych wedi bod o’r blaen fe sylwch ar rai newidiadau. Rydym wedi cadw’r arddangosfa boblogaidd ‘Llechi a Datblygiad Pentref Glyndyfrdwy’ am ail flwyddyn ac eleni mae gennym hefyd Sioe Bypedau Owain Glyndŵr more | mwy …

Bydd yr Amgueddfa yn cau am y gaeaf Dydd Sul 30ain Hydref

Bydd yr Amgueddfa yn cau am y gaeaf Dydd Sul 30ain Hydref er mwyn i ni allu sefydlu arddangosfeydd newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gydag ymchwil, datblygu arddangosfeydd, gwaith cynnal a chadw neu dasgau eraill yr Amgueddfa gadewch neges ar ein ffôn, 07548 983068 more | mwy …

Y Frenhines Elizabeth ll

Rydym yn cau Amgueddfa Corwen fel arwydd o barch i’w Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II ar ddiwrnod ei hangladd – Dydd Llun 19eg Medi 2022.  Byddwn yn ail-agor am 12.00 canol dydd ar Ddydd Mawrth 20fed Medi 2022.

more | mwy …
The Nant y Pandy Walk in Glyndyfrdwy


Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /homepages/12/d839504236/htdocs/corwenmuseum/wp-content/themes/sight/functions.php on line 737
more | mwy …
The Museum will re-open on Saturday 16th April

Bydd yr Amgueddfa yn ail-agor ar Ddydd Sadwrn 16eg Ebrill (Dydd Sadwrn y Pasg) gydag Arddangosfa newydd wych ar Lechi a Tharddiad Pentref Glyndyfrdwy. Byddwn yn adrodd hanes y teuluoedd a enillodd eu bywoliaeth o lechi a sut y tyfodd y pentref o wasgariad o ffermydd a thyddynnod. Fel rhan o'r arddangosfa mae ein gwirfoddolwyr yn adeiladu atgynhyrchiad o fwynglawdd llechi gyda sain a golau i roi profiad trochi llawn. Oriau agor fydd:- Dydd Llun i Ddydd Gwener 12.00 – 15.00 Dydd Sadwrn a Dydd Sul 11.00 – 16.00 Nid oes tâl mynediad ond croesewir rhoddion bob amser.

more | mwy …
Wonderful news for Corwen Museum.

Newyddion Arbennig i Amgueddfa Corwen. Rydym newydd glywed ein bod wedi llwyddo yn ein cais am grant y ‘New Stories New Audiences’ oddi wrth Gymdeithas Amgueddfeydd Annibynnol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Llwyddodd 13 amgueddfa fach annibynnol arall ym Mhrydain i dderbyn grant debyg, ac Amgueddfa Corwen yw’r unig un yng Nghymru. Dyma sut mae gwefan y Gymdeithas yn disgrifio’r cynllun: Bydd y cynllun yn adrodd hanes cynnar pentref Glyndyfrdwy drwy gyfrwng amrediad o brofiadau a digwyddiadau diddorol a fydd yn adrodd hanesion o’r gorffennol a’r presennol, a denu cynulleidfa newydd i Amgueddfa Corwen a chymunedau lleol. Bydd y cynllun yn taflu goleuni ar rai agweddau llai adnabyddus o dreftadaeth Chwarel Moel Fferna , a sut y trawsnewidiodd y gweithwyr a’r teuluoedd y tirwedd, a chreu cymuned o gymeriadau diddorol, a gofyn beth allwn ni heddiw ddysgu o’r hanes hwn. Lleolir y cynllun yn amgueddfa Corwen a agorir ddydd Sadwrn y Pasg, 16 Ebrill 2022, ac hefyd yn yr awyr agored yng Nglyndyfrdwy. Yno, ceir taith clywedol y gellir gwrando arno ar ffonau poced i arwain pobl ar daith ar hyd y Dyffryn i fannau amrywiol yn yr hen weithfeydd llechi. Rydym yn falch ein bod yn cyd-weithio gyda changen Glyndyfrdwy o Sefydliad y Merched a Phwyllgor y Neuadd Bentref i ddwyn ynghyd gwahanol linynnau’r cynllun hwn. Ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i hanesion am y gweithfeydd llechi, y gweithwyr llechi, a chymuned Glyndyfrdwy. Pe bae gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo fel gwirfoddolwr gyda’r cynllun hwn, neu mewn cynllunio ac adeiladu’r arddangosfeydd hoffem glywed oddi wrthych chi. Gallwch fynd i dudalen y Cysylltwyr a gadael neges.

more | mwy …

Mae’r Amgueddfa bellach wedi cau dros y gaeaf.

Mae’r Amgueddfa bellach wedi cau dros y gaeaf.  Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn paratoi ar gyfer ein harddangosfeydd newydd yn 2022.  Ein themâu newydd fydd hanes Glyndyfrdwy, Chwarel a Chloddfa Lechi, a’r gweithwyr llechi lleol.  Os oes gennych arteffactau, ffotograffau, neu ddogfennau sy’n ymwneud â’r rhain, neu pe more | mwy …

For the foreseeable future the Museum will be open every Saturday

Hyd y gellir rhagweld bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Sadwrn

Hyd y gellir rhagweld bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Sadwrn o 11.00yb hyd 4.00yp, a dymunwn ddiolch i “Groundwork UK” a grant “Give Back with Bells” am yr arian a dderbyniwyd gennym i brynu’r gasebo su’n cadw’n gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod y pandemig.

Er mwyn cydymffurfio more | mwy …

Our Outside Museum

Ein Amgueddfa Allanol

Dewch i weld ein harddangosfa newydd y tu allan ar wal Amgueddfa Corwen, gyda map a gwybodaeth am y lleoedd o ddiddordeb i’w gweld yn nhref hardd Corwen.

 

more | mwy …

Rydym yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy symud Amgueddfa Corwen y tu allan.

 

This image has an empty alt attribute

Nid ydym wedi medru agor yr Amgueddfa ers bron i flwyddyn bellach, oherwydd pandemig Covid-19. Felly rydym wedi gweithio ar gasgliad o baneli i ddehongli hanes ardal Edeyrnion dros amser, ac mae’r paneli wedi eu gosod ar ochr wal Canolfan more | mwy …

Museum News February 2021

Newyddion yr Amgueddfa Chwefror 2021

Fel arfer yr adeg yma o’r flwyddyn rydym yn gweithio’n wyllt ar themâu arddangos newydd yn yr Amgueddfa er mwyn ail-agor ar ôl y gaeaf ar ddydd Gŵyl Dewi Sant. Yn anffodus, nid ydym mewn sefyllfa i ail-agor oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth oherwydd pandemig y firws Corona, ac efallai y bydd more | mwy …

<>