The Nant y Pandy Walk in Glyndyfrdwy

more | mwy …
Wonderful news for Corwen Museum.

Newyddion Arbennig i Amgueddfa Corwen. Rydym newydd glywed ein bod wedi llwyddo yn ein cais am grant y ‘New Stories New Audiences’ oddi wrth Gymdeithas Amgueddfeydd Annibynnol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Llwyddodd 13 amgueddfa fach annibynnol arall ym Mhrydain i dderbyn grant debyg, ac Amgueddfa Corwen yw’r unig un yng Nghymru. Dyma sut mae gwefan y Gymdeithas yn disgrifio’r cynllun: Bydd y cynllun yn adrodd hanes cynnar pentref Glyndyfrdwy drwy gyfrwng amrediad o brofiadau a digwyddiadau diddorol a fydd yn adrodd hanesion o’r gorffennol a’r presennol, a denu cynulleidfa newydd i Amgueddfa Corwen a chymunedau lleol. Bydd y cynllun yn taflu goleuni ar rai agweddau llai adnabyddus o dreftadaeth Chwarel Moel Fferna , a sut y trawsnewidiodd y gweithwyr a’r teuluoedd y tirwedd, a chreu cymuned o gymeriadau diddorol, a gofyn beth allwn ni heddiw ddysgu o’r hanes hwn. Lleolir y cynllun yn amgueddfa Corwen a agorir ddydd Sadwrn y Pasg, 16 Ebrill 2022, ac hefyd yn yr awyr agored yng Nglyndyfrdwy. Yno, ceir taith clywedol y gellir gwrando arno ar ffonau poced i arwain pobl ar daith ar hyd y Dyffryn i fannau amrywiol yn yr hen weithfeydd llechi. Rydym yn falch ein bod yn cyd-weithio gyda changen Glyndyfrdwy o Sefydliad y Merched a Phwyllgor y Neuadd Bentref i ddwyn ynghyd gwahanol linynnau’r cynllun hwn. Ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i hanesion am y gweithfeydd llechi, y gweithwyr llechi, a chymuned Glyndyfrdwy. Pe bae gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo fel gwirfoddolwr gyda’r cynllun hwn, neu mewn cynllunio ac adeiladu’r arddangosfeydd hoffem glywed oddi wrthych chi. Gallwch fynd i dudalen y Cysylltwyr a gadael neges.

more | mwy …

Mae’r Amgueddfa bellach wedi cau dros y gaeaf.

Mae’r Amgueddfa bellach wedi cau dros y gaeaf.  Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn paratoi ar gyfer ein harddangosfeydd newydd yn 2022.  Ein themâu newydd fydd hanes Glyndyfrdwy, Chwarel a Chloddfa Lechi, a’r gweithwyr llechi lleol.  Os oes gennych arteffactau, ffotograffau, neu ddogfennau sy’n ymwneud â’r rhain, neu pe dymunech wirfoddoli er mwyn helpu gyda gwaith ymchwil neu gynllunio a gosod yr arddangosfeydd, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.  Gallwch gysylltu â ni ar ein gwefan – www.corwenmuseum.org.uk

more | mwy …
Our Outside Museum

Ein Amgueddfa Allanol

Dewch i weld ein harddangosfa newydd y tu allan ar wal Amgueddfa Corwen, gyda map a gwybodaeth am y lleoedd o ddiddordeb i’w gweld yn nhref hardd Corwen.

 

more | mwy …
Latest entries | Mwyaf diweddar
The Museum will re-open on Saturday 16th April

Bydd yr Amgueddfa yn ail-agor ar Ddydd Sadwrn 16eg Ebrill (Dydd Sadwrn y Pasg) gydag Arddangosfa newydd wych ar Lechi a Tharddiad Pentref Glyndyfrdwy. Byddwn yn adrodd hanes y teuluoedd a enillodd eu bywoliaeth o lechi a sut y tyfodd y pentref o wasgariad o ffermydd a thyddynnod. Fel rhan o'r arddangosfa mae ein gwirfoddolwyr yn adeiladu atgynhyrchiad o fwynglawdd llechi gyda sain a golau i roi profiad trochi llawn. Oriau agor fydd:- Dydd Llun i Ddydd Gwener 12.00 – 15.00 Dydd Sadwrn a Dydd Sul 11.00 – 16.00 Nid oes tâl mynediad ond croesewir rhoddion bob amser.

more | mwy …
Find us on London Road, Corwen (A5) across from Corwen Manor (The Old Workhouse)

Fe ddewch o hyd i ni ar yr A5 ('London Road') yng Nghorwen, ar draws y ffordd i 'Corwen Manor' (yr hen dloty).

more | mwy …
The Nant y Pandy Walk in Glyndyfrdwy

more | mwy …
Wonderful news for Corwen Museum.

Newyddion Arbennig i Amgueddfa Corwen. Rydym newydd glywed ein bod wedi llwyddo yn ein cais am grant y ‘New Stories New Audiences’ oddi wrth Gymdeithas Amgueddfeydd Annibynnol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Llwyddodd 13 amgueddfa fach annibynnol arall ym Mhrydain i dderbyn grant debyg, ac Amgueddfa Corwen yw’r unig un yng Nghymru. Dyma sut mae gwefan y Gymdeithas yn disgrifio’r cynllun: Bydd y cynllun yn adrodd hanes cynnar pentref Glyndyfrdwy drwy gyfrwng amrediad o brofiadau a digwyddiadau diddorol a fydd yn adrodd hanesion o’r gorffennol a’r presennol, a denu cynulleidfa newydd i Amgueddfa Corwen a chymunedau lleol. Bydd y cynllun yn taflu goleuni ar rai agweddau llai adnabyddus o dreftadaeth Chwarel Moel Fferna , a sut y trawsnewidiodd y gweithwyr a’r teuluoedd y tirwedd, a chreu cymuned o gymeriadau diddorol, a gofyn beth allwn ni heddiw ddysgu o’r hanes hwn. Lleolir y cynllun yn amgueddfa Corwen a agorir ddydd Sadwrn y Pasg, 16 Ebrill 2022, ac hefyd yn yr awyr agored yng Nglyndyfrdwy. Yno, ceir taith clywedol y gellir gwrando arno ar ffonau poced i arwain pobl ar daith ar hyd y Dyffryn i fannau amrywiol yn yr hen weithfeydd llechi. Rydym yn falch ein bod yn cyd-weithio gyda changen Glyndyfrdwy o Sefydliad y Merched a Phwyllgor y Neuadd Bentref i ddwyn ynghyd gwahanol linynnau’r cynllun hwn. Ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i hanesion am y gweithfeydd llechi, y gweithwyr llechi, a chymuned Glyndyfrdwy. Pe bae gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo fel gwirfoddolwr gyda’r cynllun hwn, neu mewn cynllunio ac adeiladu’r arddangosfeydd hoffem glywed oddi wrthych chi. Gallwch fynd i dudalen y Cysylltwyr a gadael neges.

more | mwy …

Mae’r Amgueddfa bellach wedi cau dros y gaeaf.

Mae’r Amgueddfa bellach wedi cau dros y gaeaf.  Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn paratoi ar gyfer ein harddangosfeydd newydd yn 2022.  Ein themâu newydd fydd hanes Glyndyfrdwy, Chwarel a Chloddfa Lechi, a’r gweithwyr llechi lleol.  Os oes gennych arteffactau, ffotograffau, neu ddogfennau sy’n ymwneud â’r rhain, neu pe more | mwy …

For the foreseeable future the Museum will be open every Saturday

Hyd y gellir rhagweld bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Sadwrn

Hyd y gellir rhagweld bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Sadwrn o 11.00yb hyd 4.00yp, a dymunwn ddiolch i “Groundwork UK” a grant “Give Back with Bells” am yr arian a dderbyniwyd gennym i brynu’r gasebo su’n cadw’n gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod y pandemig.

Er mwyn cydymffurfio more | mwy …

Our Outside Museum

Ein Amgueddfa Allanol

Dewch i weld ein harddangosfa newydd y tu allan ar wal Amgueddfa Corwen, gyda map a gwybodaeth am y lleoedd o ddiddordeb i’w gweld yn nhref hardd Corwen.

 

more | mwy …
<>