Agorwyd Amgueddfa Corwen gyntaf yn 2015. Fe’i rheolir gan wirfoddolwyr o Gymdeithas Dreftadaeth a Diwylliannol Edeyrnion, sy’n elusen gofrestredig (rhif elusen 1180660) ac yn gwmni cyfyngedig dan warant, rhif y cwmni 08165666, wedi’i gofrestru yng Nghymru.

Amcanion y Cwmni yw:-

a. gwella addysg y cyhoedd drwy sefydlu a chadw amgueddfa barhaol, canolfan arddangos a gwybodaeth er mwyn addysgu’r cyhoedd am hanes, diwylliant a bioamrywiaeth Edeyrnion a Dyffryn Dyfrdwy

b. gwella addysg y cyhoedd drwy gael, cartrefu, arddangos, dogfennu, gwarchod, adnewyddu, a thrwsio gwrthrychau a chasgliadau o natur addysgiadol, a’u gwneud ar gael i’r cyhoedd nawr ac yn y dyfodol.

Swyddfa gofrestredig yw :- Amgueddfa Corwen Ffordd Llundain, Corwen, Sir Ddinbych LL21 0DP

Cyfarwyddwyr y cwmni yw:

Mike Wyeth,  Cadeirydd

Norman Jones, Ysgrifennydd

Janice Dale

Jim Ritchie

Marian Thomas

Michael Paice

Heather Fenton

Gordon Parker

Tony Haigh

Cynghorwr Alan Hughes

Martin Davies