Bydd yr Amgueddfa yn cau am y gaeaf Dydd Sul 30ain Hydref er mwyn i ni allu sefydlu arddangosfeydd newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gydag ymchwil, datblygu arddangosfeydd, gwaith cynnal a chadw neu dasgau eraill yr Amgueddfa gadewch neges ar ein ffôn, 07548 983068 more | mwy …