Monthly archive October, 2012

Mae Cân Edeyrnion yn dathlu ar ôl derbyn Grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri gwerth 8400 o bunnau

Rydym wedi agor y siampaen i ddathlu derbyn grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri a fydd yn ariannu dwy arddangosfa yn 2014.

 

Cynhelir yr arddangosfa gyntaf i gyd-fynd â dyfodiad y trenau teithwyr cyntaf i Gorwen ers toriadau Beeching. Bydd arddangosfeydd yn adrodd hanes y gwaith i adfer y llinell o Langollen, more | mwy …

Our first exhibition held in 2012

Cynhaliwyd ein arddangosfa gyntaf yn 2012

Cynhaliwyd ein arddangosfa gyntaf ym Medi 2012 a’r testun oedd Corwen fel Tref  Rheilffordd.  Daeth dros 500 o ymwelwyr a bu  iddynt fwynhau gweld yr hen luniau oedd yn dod  ag atgofion lu iddynt. Clywyd llu o straeon gan wahanol bobl wrth iddynt hel atgofion am y gorffennol ac roedd more | mwy …

<>