Monthly archive May, 2021

Rydym yn ailagor yr Amgueddfa

Rydym yn ailagor yr Amgueddfa ar ôl mwy na blwyddyn ar gyfer Penwythnos Gŵyl y Banc. Byddwn ar agor rhwng 10.00 yb a 4.00 yp Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Dydd Llun Mai 29ain i Fai 31ain 2021.

 

Er mwyn cydymffurfio â rheolau Covid-19 rhaid gwisgo masgiau y tu mewn i’r more | mwy …

Our Outside Museum

Ein Amgueddfa Allanol

Dewch i weld ein harddangosfa newydd y tu allan ar wal Amgueddfa Corwen, gyda map a gwybodaeth am y lleoedd o ddiddordeb i’w gweld yn nhref hardd Corwen.

Bydd ein Amgueddfa ar agor unwaith eto cyn gynted ag y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi caniatâd. Yn y cyfamser, os ydych chi more | mwy …

<>