17 Gorffennaf 2018  

 

 

Aeth ein taith 17 Gorffennaf â ni i Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, cartref y bardd Hedd Wyn.  Mae hwn yn le arbennig, ac fe’n cyffyrddwyd wrth edrych ar y ‘Gadair more | mwy …