Hyd y gellir rhagweld bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Sadwrn o 11.00yb hyd 4.00yp, a dymunwn ddiolch i “Groundwork UK” a grant “Give Back with Bells” am yr arian a dderbyniwyd gennym i brynu’r gasebo su’n cadw’n gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod y pandemig.

Er mwyn cydymffurfio â rheolau Covid-19 rhaid gwisgo masgiau y tu mewn i’r Amgueddfa a glanweithio dwylo cyn mynd i mewn ac wrth adael. Dim ond yr arddangosfeydd i lawr y grisiau fydd ar agor. Bydd grwpiau cartref yn cyrchu’r Amgueddfa un grŵp ar y tro, gyda 15eg munud i edrych ar yr Arddangosfeydd.