Rydym yn ailagor yr Amgueddfa ar ôl mwy na blwyddyn ar gyfer Penwythnos Gŵyl y Banc. Byddwn ar agor rhwng 10.00 yb a 4.00 yp Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Dydd Llun Mai 29ain i Fai 31ain 2021.

 

Er mwyn cydymffurfio â rheolau Covid-19 rhaid gwisgo masgiau y tu mewn i’r Amgueddfa a glanweithio dwylo cyn mynd i mewn ac wrth adael. Dim ond yr arddangosfeydd i lawr y grisiau fydd ar agor. Bydd grwpiau cartref yn cyrchu’r Amgueddfa un grŵp ar y tro, gyda 15eg munud i edrych ar yr Arddangosfeydd.

 

Byddwn yn adolygu’r penwythnos cyn penderfynu pryd fyddwn yn agor yn y dyfodol.